اکتبر 5, 2020

عمارت نیارش ۵

ژوئن 20, 2020

کدام خانه‌های خالی مشمول مالیات می‌شوند؟

ژوئن 14, 2020

دیوار چینی عمارت نیارش ۳

     
ژوئن 13, 2020

کاخ چهل ستون

ژوئن 10, 2020

انواع دیوار در ساختمان سازی

می 31, 2020

نکات مهم هنگام دیوار چینی

کاربردهای دیوار از دیوار معمولاً برای مجزا کردن فضاها از یکدیگر به صورت اتاق‌ها عمل می‌شود. همچنین دیوار انتقال دهنده بخشی از بار ساختمان به زمین […]
می 31, 2020

خطر سونامی قیمت مسکن ۹۹

ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻔﺎ می‌کند و در ﻗﻠﻤﺮوی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ای ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی […]
می 27, 2020

انواع سقف مورد استفاده در ساختمان را بشناسید

سقف از جمله مهم ترین قسمت های یک ساختمان محسوب می شود که می تواند به روش های مختلف به اجرا در آید. این بخش از […]
می 19, 2020

خانه های کوچک را اینگونه دکوراسیون کنید

اگر دل تان می خواهد بهترین استفاده را از فضای خانه کوچک تان داشته باشید باید برای خرید و البته چیدمان وسایل آن نکته هایی را […]