۸۷۷۷۸

یزد - بلوار جمهوری - ابتدای خیابان 18 متری نگاران