8

واحد مسکونی


5

طبقه


4

طبقه مسکونی


1

طبقه مشاعات

درباره عمارت

پروژه عمارت نیارش ۴ واقع در استان قم خیابان آل یاسین کوچه ۱۴
در فرودین ماه ۱۳۹۸ آغاز ‌و با ۹۷ درصد پیشرفت طبق قرارداد انشالله
در آبان ماه ۱۳۹۹ تحویل خریداران محترم خواهد شد . امید است
توانسته باشیم قدمی در جهت توسعه و آبادانی این مرز و بوم براشته باشیم .