درباره پروژه

پروژه مسکونی ولیعصر (عج) در سال 1394 آغاز و در سال 1396 به اتمام
رسید این پروژه با الگوی ساخت واحد همسایگی با ترکیب 15 واحد آپارتمانی و 10 واحد ویلایی که یادآور معماری سنتی شهر یزد میباشد
سازه این مجموعه 3D پنل و نمای آن همگون با بافت شهری به صورت
ترکیبی از کاهگلو آجر اجرا گردیده است ، همچنین اقتصادی بودن پروژه
از مواردی دیگری است که به آن در عین حفظ کیفیت پروژه توجه گردیده است .