شرکت ساختمانی نیارش گستر در سال 1393 در استان یزد
شروع به فعالیت نموده و به پشتوانه اعتماد مردم شریف این
استان تاکنون پروژه های متعددی ائم از عمارت نیارش 1و2
عمارت نیارش 3 ، پروژه بقیه الله لاعظم (عج) ، پروژه ولیعصر
(عج) ، پروژه آقای دشتکی ، پروژه آقای میرحسینی و پروژه شهرک
دانشگاه را اجرا نموده که اطلاعات هر پروژه را در ادامه میتوانید
ملاحظه فرمایید .
 

parallax background

پروژه های استان یزد


اعضای هیئت مدیره


راه های تماس و مشاوره رایگان